OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

7 września 2014

 

1. Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

2. W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

3. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

4. W ciągu tygodnia ofiary na remont kościoła złożyli: ofiarodawca – 100 zł,Róża św. Rodziny – 200 zł, ofiarodawca – 100 zł, Barbara i Henryk Fitzowie – 100 zł, ofiarodawca – 100 zł, ofiarodawca – 100 zł. W sumie zebraliśmy w mininym tygodniu – 700 zł. Pozostaje do spłacenia 6.820 zł za renowację witraży. Bóg zapłać za dotychczasowe wsparcie na remont kościoła. Renowację przeszedł kielich mszalny do małego kościoła w cenie 900 zł. Dotychczas dzięki ofiarności parafian zebraliśmy 400 złotych.

5. Prasę katolicką można nabyć przy wyjściu z kościoła – jest Gość Niedzielny. Są kalendarze na rok 2015 – ścienne po 2 zł, albumowe po 5 zł.

6. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: + Waldemar Cichocki. Polecam Jego duszę Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu..