OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

28 września 2014

 

1. Przeżywamy dziś 26. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą miesiąca września. Liturgia zwraca naszą uwagę na sposób myślenia i postępowania. Warto, byśmy w tym rozpoczynającym się tygodniu poświęcili trochę czasu na refleksję nad tym, jaka wygląda zgodność pomiędzy tym, w co wierzymy, a tym, jak postępujemy. Jest to szczególnie istotne, jeśli uświadomimy sobie, że naszym postępowaniem mamy dawać świadectwo naszej wiary. A zatem: jakie jest to moje świadectwo?

2. Za kilka dni rozpocznie się miesiąc październik. Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, która była tak bardzo doceniania przez wielu świętych. Również nasz rodak papież Jan Paweł II nie rozstawał się z różańcem. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w naszym kościele codziennie o godz. 17.30, natomiast w soboty i w niedziele w małym kościele, również o g. 17.30.

3. Jutro, w poniedziałek, 29 września, celebrujemy święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Są oni nam dani jako potężni orędownicy na naszej drodze do Boga. Każdy z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale wszyscy razem oddają chwałę Bogu.

4. We wtorek podczas Mszy św. wieczornej modlimy się w intencji zmarłych wypominanych w wypominkach. Wypominki można składać przed Mszą św. w zakrystii.

5. A w czwartek, 2 października, wspominamy świętych Aniołów Stróżów. Ma ono nam przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, którego zadaniem jest strzeżenie nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby było to możliwe, my musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.

6. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca, czyli dzień szczególnie poświęcony dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwie o nowe powołanie do życia konsekrowanego Bogu. Serdecznie zachęcamy do znalezienia czasu na to osobiste spotkanie z żywym Bogiem, który dla nas chciał pozostać obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

7. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana. Do chorych i starszych udadzą się kapłani od g. 9.00. Zachęcamy do spowiedzi z racji pierwszego piątku zwłaszcza dzieci i młodzież.

8. W pierwszą sobotę miesiąca, 4 października, wspominamy św. Franciszka z Asyżu, założyciela franciszkanów, który przez swoje życie zgodne z wymogami Ewangelii przyczynił się do odnowy całego ówczesnego Kościoła. Święty ten ma również wiele do powiedzenia dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o umiłowanie stworzenia, ale nie ze względu na nie samo, lecz ze względu na szacunek do Boga, który wszystko stworzył. Apostolat Maryjny i Członkowie Nocnej Adoracji modlą się o nawrócenie grzeszników, a członkowie Żywego  Różańca mają  zmianę tajemnic.

9. Spotkanie młodzieży pragnącej rozpocząć formację i przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbędzie się:  dla klasy I gimnazjum w poniedziałek 29 września o g. 18.00 w kościele, dla II  i III klasy gimnazjum we wtorek 30 września o g. 18.00 również w kościele. Na te spotkania zapraszamy  rodziców.

10. W ciągu tygodnia ofiary na remont kościoła złożyli: ofiarodawca – 100 zł. i Józef Kubiś 100 zł.  W sumie zebraliśmy w mininym tygodniu – 200 zł. Pozostaje do spłacenia 4.780 zł za renowację dużych okien witrażowych. Bóg zapłać za dotychczasowe wsparcie na remont kościoła.

11. Prasę katolicką można nabyć przy wyjściu z kościoła – jest Gość Niedzielny.