NIEDZIELA TRZECIA W CIĄGU ROKU                       22 stycznia 2017

 

1. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

2. Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła. Księża Misjonarze  obchodzą rocznicę założenia Zgromadzenia Misji przez św. Wincentego a Paulo. Św. Paweł jak wiemy, jest jednym z największych Apostołów i świętych Kościoła. Zanim jednak został chrześcijaninem, zwalczał Kościół z tą samą gorliwością, z jaką później głosił Ewangelię Chrystusa. Jego historia pokazuje nam, że dla Boga nie ma człowieka straconego, który nie mógłby do Niego wrócić, jeśli tylko zechce otworzyć się na łaskę Bożą. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, tym bardziej, że Misjonarze pełnią posługę w tej parafii. W tym roku obchodzimy JUBILEUSZ 400 –LECIA CHARYZMATU ŚW. WINCENTEGO A PAULO (1617-2017).   W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

3. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą.

23.01.2017 - poniedziałek – g. 15.00 – TRAUGUTTA BLOK

24.01.2017 – wtorek – g. 15.00 – PL. WOLNOŚCI, KRÓTKA,  SURZYNA,  BATOREGO

25.01.2017 - środa – g. 15.00 – PIASKOWA, JAŚMINOWA, DALIOWA, RÓŻANA

26.01.2017 – czwartek – g. 15.00 – 1 MAJA, MICKIEWICZA, KOŚCIELNA

27.01.2017 – piątek – g. 15.00 – KONOPNICKA I STRZELECKA

 4. W piątek 27 stycznia od g. 9.00 kapłani udadzą się ze spowiedzią i komunią św. Do   

     starszych i chorych.

  5. Dzisiaj na spotkanie opłatkowe o g. 16.00 zapraszamy wszystkie Róże Różańcowe.   

      Zelatorki  prosimy o aktualny spis członkiń i członków w poszczególnych Różach.

  6.  Apostolat Maryjny zapraszamy w piątek na Mszę św. na g. 8.00. Od piątku 27 stycznia

               powracamy  do Mszy św. wieczornych o g. 17.00.

 7.  Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej dziękują za jedno procentowe wsparcie      

         przy odpisie  od podatku. Proszą o wsparcie na ten rok. Pod chórem można zabrać 

        tegoroczny    kalendarz z numerem KRS- u. Przy odpisie proszę o zaznaczenie OSP 

       Iłowa.

  8.W minionym tygodniu został zamontowany w prezbiterium  pierwszy witraż po  renowacji. Koszt to 11.850 zł.  Ofiary w tym tygodniu na witraż złożyli: Maria i Jan – 100   zł, Antoni Kamieniak – 100 zł, Marek i Aleksandra – 200  zł, Czesław i Kazimiera – 100 zł, Tadeusz – 200 zł, Maria – 200 zł, Bogumiła i Tomasz – 200 zł, ofiarodawca – 100 zł,  Jadwiga i Zdzisław – 200 zł, ofiarodawca – 200 zł, Maria i Tadeusz – 200 zł, ofiarodawca - 200 zł, ofiarodawca – 1000 zł. Suma zebranych ofiar wyniosła – 3.000 zł. W ubiegłym tygodniu zebrano – 2.700 zł. Daje to razem 5.700 zł. Sumę zebranych ofiar odejmujemy  od kosztów za renowację witraża. Pozostaje dług – 6.150 zł. Bóg zapłać za Waszą ofiarność i hojność.

9.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - jest „Gość Niedzielny”.