Ogłoszenia  Intencje  - Informacje - Galeria

 

  


 

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     26 czerwca 2022

 

1. Dziś trzynasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. W sposób szczególny prosimy Boga, aby nie ogarnęły nas ciemności błędu oraz abyśmy żyli w blasku Bożej prawdy.

2. W środę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Święty Piotr został wybrany przez Jezusa na przewodnika Apostołów, Święty Paweł głosił Ewangelię wśród ludów pogańskich. Według tradycji obaj ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie. Świętowanie rozpoczniemy już Mszą wigilijną we wtorkowy wieczór. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

3. Nabożeństwo czerwcowe do czwartku włącznie będziemy celebrowali po Mszy Świętej o godz. 18.00 w kościele parafialnym.

4. W poniedziałek Apostolat Maryjny ma spotkanie modlitewne o g. 16.30 na plebani, a potem Msze św.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. o g. 8.00.

- w sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 8.00. Apostolat Maryjny i Członkowie Nocnej Adoracji modlą się o nawrócenie grzeszników a Żywy Różaniec ma zmianę tajemnic różańcowych. W Czernej zmiana tajemnic w przeszłą niedzielę.

6.W minionym tygodniu na remont kościoła  parafialnego  ofiary złożyli: Józef Basztabin – 150 zł,  Barbara i Michał – 200 zł, Bożena Trzanek – 100 zł.  W sumie zebraliśmy – 450 zł. Tę kwotę odejmujemy o długu 1.700 zł,  jaki jest po remoncie tarcz zegarowych. Pozostaje do uregulowania 1.250 zł. Niech dobry Bóg wynagradza  swoim błogosławieństwem  Waszą hojność. 

7.Ogłoszenie społeczne. W Parku Dworskim w Iłowej 3 lipca w godz. od 12.00 do 16.00 będzie LUBUSKI PIKNIK ZDROWIA I PROFILAKTYKI. W programie bezpłatne badania, konsultacje / porady lekarzy i specjalistów różnych dziedzin, występy artystyczne i atrakcje dla najmłodszych, konkursy z nagrodami

8. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką. Jest tygodnik NIEDZIELA, GOŚĆ NIEDZIELNY. Dla dzieci i młodzieży  MAŁY GOŚĆ a w nim specjalna książeczka: „Szlakiem Wisły” – niespodzianka na wakacyjne wędrowanie.

 

9. W minionym tygodniu do wieczności odszedł:  + Jerzy Wiczkowski i  + Zbigniew Balicki

 

 

 

 *************************************************************

 

 

 

 

 

 

INTENCJE        MSZALNE

           L I P I E C      2022

 

DATA

GODZINA

INTENCJA

 

03.07.2022 –

    Niedziela

 

10.00

 

 

        Śp.   Ludmiła (ona), Piotr Ganczarek.

        Śp.  Janina oraz Eugeniusz.                

 

10.07.2022 –

   Niedziela

 

        10.00

 

 

       Zmarli z rodziny Grędzickich oraz

           Śp.  Ewa Ostrowska.                 

 

17.07.2022 –

Niedziela

 

 

 

         10.00

 

 

      Śp. Edward Dębicki. Int. od uczestników

            pogrzebu.

 

24.07.2022 –

Niedziela

 

 

         10.00

 

 

    O Boże bł. opiekę Matki Bożej, zdrowie

        dla Anny Wołczek z okazji imienin

        i urodzin.

 

 

31.07.2022 –

Niedziela

 

 

         10.00

 

 

     Śp. Emilia, Barbara, Jan, Józef, Ryszard

                      Muszyńscy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S I E R P I E Ń       2022

 

DATA

GODZINA

INTENCJA

 

07.08.2022 –

    Niedziela

 

10.00

 

 

    O Boże bł. opiekę Matki Bożej, dary Ducha

        Świętego  dla Sebastiana z okazji 18

        rocznicy urodzin.

 

 

14.08.2022 –

   Niedziela

 

        10.00

 

 

        Śp. Tadeusz w 17 rocz. śmierci.

 

15.08.2022 –

Poniedziałek

Wniebowzięcie N.M.P

 

 

         10.00

 

 

        Śp. Teresa Motyka w 3 rocz. śmierci.

 

21.08.2022 –

Niedziela

 

 

         10.00

 

 

     Śp. Stanisława (ona)  Boszko.

 

28.08.2022 –

Niedziela

 

 

         10.00

 

 

     Śp. Eugenia oraz Władysław.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

  Porządek nabożeństw w Czernej:

         Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P

 – odpust  8 grudnia

 

M S Z A    Ś W I Ę T A

                                                                                                     

Niedziela       godzina     10 00

Wtorek          godzina     17 00  (z wyjątkiem  okresu ferii i wakacji)

                                    ( po zmianie czasu na zimowy: godzina 16 00 )

Pasterka        godzina   2000

Rezurekcja   godzina    9‎00  ‎

Boże Ciało    godzina    1200

*******************************************************

N A B O Ż E Ń S T W A

                                                                   

Gorzkie Żale   w niedziele W.P po mszy świętej.

Majowe          wtorek i w  niedziele po mszy świętej 

Różaniec         od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele: godzina  930 )

Wypominki     w listopadzie po mszy świętej.

***************************************

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W IŁOWEJ

Kościół Filialny  Niepokalanego Poczęcia N.M.P

w Czernej

Kancelaria Parafialna w Iłowej  przyjmuje interesantów:

   Wtorek  po Mszy Św. wieczornej

Sobota  po Mszy Św. porannej

W święta kancelaria nieczynna. 

Podczas wizyty duszpasterskiej czynna po wcześniejszym zgłoszeniu.

Tel. 68-377-48-72 ( Parafia)    Opiekun Kościoła: Ks. Mariusz Rogala CM  tel. 505-024-755

Konto Bankowe Parafii:  3896580006000015600001

W sprawach pogrzebowych: przed lub po mszy świętej lub telefonicznie

***************************************************************************

Czerna

      Kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej

 Czerna - wieś w gminie Iłowa. Stara osada puszczańska, wzmiankowana w 1474 r. jako Zschersdorf. W XV-XVI w. była lennem Kittlitzów i Kottwitzów, po czym przeszła w bezpośrednie władanie książąt żagańskich. Z 1482 r. pochodzi wzmianka o kuźnicy żelaza. W 1772 r. wybudowano tutaj wielki piec. W 1786 r. miejscowy zakład hutniczy zatrudniał 45 osób, a 1/3 miejscowej produkcji żelaza eksportowana była do Polski (po 1945 r. miejscową hutę rozebrano). Pałac w Czernej wybudowany został w 1899 r. z inicjatywy Fryderyka Gloecknera, właściciela huty żelaza i odlewni. Obiekt przebudowano w 1907 i 1930 r. W sąsiedztwie pałacu jest  zabytkowy park.

   

 

PAŁAC

Zespół pałacowy zlokalizowany jest na wschód od wsi Czerna i oddzielony od niej lasem. Założenie tworzą dwa odrębne zespoły kompozycyjne, do których prowadzą dwie drogi. Pałac z parkiem ulokowane są na północy, bliżej wsi. Park od strony północnej i zachodniej łączy się z lasem. Położne na południu podwórze gospodarcze, zabudowane budyn­kami gospodarczymi i mieszkalnymi, nie ma charakteru folwarku. Prawdopodobnie było ono zapleczem dla rezydencji. Pierwszymi znanymi właścicielami Czernej był ród von Kottwitzów, władający miejscowością w latach 1474 -1538. Po śmierci Christophera von Kottwitz (w 1538 roku), wieś została włączona do księstwa żagańskiego.

W 1601 roku Czerna przeszła we władanie miasta Żagań, a od 1628 roku należała do Albrechta Wallensteina, by w 1638 roku wrócić po­nownie pod zarząd miasta. Ostatecznie – od 1651 roku lub 1670 roku do 1945 roku Czerna została włączona do żagańskich dóbr książęcych.

Tak zwany dwór leśny, położony na wschód od wsi, został wydzielony w 1552 roku i został wówczas własnością Puckela, następnie, od 1565 roku do 1601 roku Freinherra von Promnitz. W tym samym czasie czynsze z młyna i kuźni – położonych na terenie wsi pobierali kolejno przedstawiciele rodów: von Kottwitz (do 1538 roku), von Oppel (1538 - 1560), von Pirser (1574), von Jarnitz (1585 - 1588) i von Racwitz (1589 - 1592). Z informacji źródłowych wynika, że w 1660 roku we wsi nie było folwarku ani siedziby szlacheckiej.
Obecny, pałac został wybudowany z inicjatywy braci Gloeckner, właścicieli huty szkła w Czernej, na początku XX wieku, co potwierdza chorągiewka umieszczona na dachu budynku z napisem „E. P. 1906”. Możliwe, że rezydencja została wzniesiona na miejscu dawnego dworu leśnego, być może z wykorzystaniem jego fundamentów. Równo­cześnie z budową pałacu założono niewielki park, zapewne komponowany z wykorzystaniem wcześniejszych nasadzeń. Pałac został wzniesiony na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą na południe. Zachodnie skrzydło zaplanowane zostało jako dwutraktowe, z klatką schodową umiesz­czoną w trakcie wschodnim, natomiast południowe jako jednotraktowe, przy czym całą jego przestrzeń wypełnia obszerna sala reprezentacyjna, z prostokątnym narożnym anek­sem w północnowschodnim narożu, stanowiącym przyziemie wieży. Przy wschodniej elewacji skrzydła południowego umieszczony został otwarty ganek arkadowy z werandą, pod­kreślony eliptycznym ryzalitem i poprzedzony schodami. Dwukondygnacyjny budynek nakryty został wysokim dachem czterospadowym nad skrzydłem zachodnim połączonym z dachem dwuspadowym nad skrzydłem południowym. Trzykondygnacyjną wieżę narożną nakrywa zaś stromy dach czterospadowy. Do tak ukształtowanej budowli, w latach 30. XX wieku dostawiono parterowe skrzydło północne, aneks klatki schodowej, a wąską przestrzeń pomiędzy skrzydłem południowym i nowopowstałym, północnym, wypełniono wą­skim korytarzem. Nowe elementy nakryto dachami płaskimi. W efekcie powstał budynek o asymetrycznej kompozycji i mocno urozmaiconej bryle, złożonej z kilku zestawionych ze sobą segmentów. Elewacje rozczłonowane zostały ryzalitami, zwieńczonymi facjatami, zamkniętymi trójkątnymi i wklęsło wypukłymi szczytami, oraz aneksami zróżnicowanymi w kształcie i wielkości.

Wszystkie elewacje pałacu są tynkowane, artykułowane wyładowanymi gzymsami działowymi i koronującym, z boniowanymi listwami w narożach. Otwory okienne, o zróżnicowanym kształcie i wielkości, ujęte są w profilowane opaski, niektóre zwieńczone naczółkami falistymi.

Ponadto, elewację zdobią uskrzydlone główki putt, mo­tywy roślinne, stylizowane woluty i muszle oraz dekoracja płycinowa.
W okresie powojennym w pałacu mieścił się ośrodek wczasowo kolonijny Żagańskich Zakładów Przemysłu Włókienniczego. W latach 80. XX wieku swoją siedzibę miał tu Zakład Produkcyjny Zjednoczenia Przemysłowego Libella. Wtedy też przeprowadzono kapitalny remont zabytku. Obecnie, pałac znajduje się w rękach prywatnych. Nieużytkowany, nie­remontowany, popada w ruinę. W 2005 roku w pałacu wybuchł pożar. Obecnie budynek znajduje się w stanie ruiny.

 

KOŚCIÓŁ

Miejscowa społeczność z  zagospodarowań prywatnych ofiarowała miejsce oraz budynek ( stodoła) na potrzeby kultu Bożego. W miarę upływu lat został Kościół rozbudowany aż do stanu dzisiejszego. Mieszkańcy a jest ich około 300 gromadzą się na mszy świętej, nabożeństwach okolicznościowych, dbają o swoją świątynię otaczający teren.

 

 

 

GALERIA

 

Boże Narodzenie 2017 r.

 

>> Boże Narodzenie 2017 - film <<

 

Wielki Post 2018

 

Wielkanoc 2018

 

Boże Ciało 2018

 

 

 

 

Zaduszki 2018

 

 

 Adwent 2018

 

 

Boże Narodzenie 2018

 >> Boże Narodzenie 2018 - film <<

 

 

Przygotowanie do misji - maj 2019 (ogrodzenie, nowy krzyż misyjny)

 

 Zaduszki 2019

Adwent 2019

 

Boże Narodzenie 2019

 

Wielki Post 2020

 

Wielkanoc 2020

 

 

 Rokitno 2020 - USTANOWIENIE POSŁUGI LEKTORA PRZEZ ORDYNARIUSZA

 

 

Adwent 2020

 

 

Boże Narodzenie 2020

 

 

 

Wielki Post 2021

 

 

Ustanowienie posługi ministranta

                   

 

 

 

 

Wielkanoc 2021

 

 

Rozgrywki Służby Liturgicznej

 

 

Boże Ciało 2021

 

 

Remont dachu 2021

 

 

 

 

Zaduszki 2021

 

 

Adwent 2021

 

 

 

 Wielki Post 2022

 

 Wielkanoct 2022