SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Postanowienia:
1.    Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież z klasy  VIII Szkoły Podstawowej.
2.    Okres przygotowania trwa dwa lata i rozpoczyna się we wrześniu na początku VII klasy Szkoły Podstawowej po wcześniejszym zgłoszeniu i deklaracji woli udziału. Każdy kandydat do bierzmowania musi posiadać INDEKS
3.    Młodzież spotyka się w grupach formacyjno – katechetycznych raz w miesiącu
z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu lub osobami prowadzącymi.
4.    Ponadto młodzież przygotowująca się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bierze udział w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach liturgicznych i spotkaniach wyznaczonych przez kapłana prowadzącego.
5.    Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w kościele parafialnym lub w innym wyznaczonym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 7 czerwca nie ma już udzielonej dyspensy na czas epidemii od nie uczestnictwa fizycznego

w niedzielnej MSZY ŚWIĘTEJ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy w I czwartek września  03.09.2020 r  kandydatów z klasy  VIII do sakramentu pokuty o g. 17.30 oraz wspólnej mszy świętej o g. 18.00 a po niej na spotkanie formacyjne w Kościele.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------