ADORACJA  N.S   -         I czwartek Marca 2021 g. 17.00

 

 PIEŚŃ: „Witam Cię witam …” 

 Panie Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wiemy, że wezwanie do wiarygodnej Twojej służby nie jest łatwym zaproszeniem. Zarządca nie jest właścicielem, ale ze względu na swoje uprawnienia do kierowania, może dzięki sprawiedliwości i odpowiedzialności poskromić właściciela gruntu. W podobny sposób kapłani, są powołani do bycia aktywnymi i odważnymi świadkami wiary, którą głoszą w każdej działalności i są odbiciem Bożego Miłosierdzia. Apostoł Jan pisał:  „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.” Nikt nie może uciec od tego pilnego wezwania, aby świat był wypełniony pracownikami, których serce będzie na wzór Serca Chrystusa. Dlatego módlmy się do Pana żniwa, aby nadal karmił wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, odnowieniem się w ich pracy oraz o wytrwanie w wierności ich zobowiązaniom.

 PIEŚŃ: „ Liczę na Ciebie Ojcze …” 

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam ( chwila ciszy) Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.

Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.

 PIEŚŃ:   do świętego Józefa

 

Litania do świętego Józefa…

 Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 Chryste, usłysz nas.  Chryste, wysłuchaj nas.

 Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

 Synu Odkupicielu świata, Boże,

 Duchu Święty, Boże,

 Święta Trójco, jedyny Boże,

 Święta Maryjo,  módl się za nami.

 Święty Józefie,

 Przesławny Potomku Dawida,

 Światło Patriarchów,

 Oblubieńcze Bogarodzicy,

 Przeczysty Stróżu Dziewicy,

 Żywicielu Syna Bożego,

 Troskliwy Obrońco Chrystusa,

 Głowo Najświętszej Rodziny,

 Józefie najsprawiedliwszy,

 Józefie najczystszy,

 Józefie najroztropniejszy,

 Józefie najmężniejszy,

 Józefie najposłuszniejszy,

 Józefie najwierniejszy,

 Zwierciadło cierpliwości,

 Miłośniku ubóstwa,

 Wzorze pracujących,

 Ozdobo życia rodzinnego,

 Opiekunie dziewic,

 Podporo rodzin,

 Pociecho nieszczęśliwych,

 Nadziejo chorych,

 Patronie umierających,

 Postrachu duchów piekielnych,

 Opiekunie Kościoła Świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

P: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się:

 Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 PIEŚŃ: „Pobłogosław Jezu drogi…”

 Błogosławieństwo

 PIEŚŃ: „Wielbię Ciebie…”

 PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: „Pan kiedyś stanął nad brzegiem…” 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracował: ks. Mariusz