ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – I czwartek lutego

 

 Pieśń na wystawienie N.S: „ O zbawcza hostio…”

 Każdy z nas, przybył tu z bagażem przeróżnych doświadczeń, by spotkać się z idealnym Przyjacielem – Bogiem, Przyjacielem. Przygotuj się do tego, aby z Nim porozmawiać. Przyjmij wygodną postawę i nie lękaj się otworzyć serca Jezusowi. Szukaj spokoju... Kiedy stajesz przed Bogiem wszystko inne przestaje być ważne... On czeka... Bóg jest w tobie. Jest obecny w centrum twojego „ja”. Szukaj Go. Jesteś świątynią Boga... Wyznaj Mu, wszystko to co cię trapi, nasze smutki i radości, porażki i zaniedbania...

 Pieśń: „ Ubi caritas…”

 Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,Syn Boga żywego: Który ofiarował się za nas na krzyżu, który zostawił nam w tym Sakramencie pamiątkę swej męki, który stał się dla nas chlebem na życie wieczne,  który trwa w nas, a my w Nim, który chce nas prowadzić do życia wiecznego,  który przebywa tu z nami – nim przyjdzie na sąd, który pozwala nam przebywać z Nim razem,  którego oczy patrzą na mnie z miłością, który zna mnie od początku stworzenia,  który ukochał mnie miłością odwieczną, który wie wszystko o mojej nędzy,  który zna wszystkie moje grzechy, który daje mi moc ku dobru,  który kocha moich bliskich bardziej niż ja ich kocham, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi  Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Zbawco nasz i Bracie, bądź uwielbiony.

 Pieśń: „ Wiele jest serc…”

 Panie Jezu wierzę, że nic wielkiego nie dzieje się,  bez cierpienia i bez upokorzenia,  że, wszystko jest możliwe właśnie dzięki temu.  Wierzę, że ubóstwo więcej jest warte niż bogactwo,  cierpienie więcej niż przyjemność,  zapoznanie i pogarda więcej niż słowa,  a poniżenie więcej niż zaszczyty.  Nie proszę, byś mi zesłał te próby, bo nie wiem, czy będę mógł je znosić.  Ale jeżeli nie mogę Cię prosić o cierpienie jako dar, to będę Cię prosił o łaskę,  żebym mógł dobrze je przyjąć, kiedy Ty sam w Twojej mądrości i miłości ześlesz je na mnie. Jezu, nasza nadziejo, nawet słabi i pozbawieni prawie wszystkiego, chcielibyśmy rozumieć, że nas kochasz. I zawsze oświecasz drogę, która prowadzi do Ciebie. Boże współczującej miłości, dzięki Ewangelii przeczuwamy, że kochasz nas aż do głębi naszej ukrytej samotności. Szczęśliwy ten, kto z ufnym sercem zdaje się na Ciebie! Jezu, radości naszych serc, Ty zsyłasz na nas Ducha. On przychodzi ożywić w nas zaufanie.
Dzięki niemu rozumiemy, że proste pragnienie Boga przywraca życie duszy. Jezu, jesteś naszym pokojem, to Ty wzywasz nas, byśmy przez całe życie szli za Tobą. Z pokorną ufnością rozumiemy też, że zachęcasz, byśmy przyjmowali Cię zawsze i wciąż od nowa.

 Pieśń na błogosławieństwo: „ Pobłogosław Jezu drogi”

 Błogosławieństwo

 Pieśń na dziękczynienie: „ Chwała i dziękczynienie…”

 Pieśń na zakończenie: „ Pan kiedyś stanął…”

 

 

opracował: Ks. Mariusz Rogala CM