Adoracja Najświętszego Sakramentu  na I czwartek miesiąca Stycznia 2021.

 

 

Pieśń na wystawienie: „O zbawcza Hostio”

 

Panie Jezu ukryty pod osłoną białego chleba. W ten  pierwszy czwartek miesiąca nowego roku u progu tylu zakrytych tajemnic przed nami przychodzimy do Ciebie. Klękamy przed Tobą i pragniemy Ci dziękować,  prosić Cię w intencji nowych powołań do służby w Kościele. Przyszedłeś do nas jako małe bezbronne dziecię, ukazałeś się jako ubogi nie mający miejsca by godnie narodzić się.  Klęcząc przed Tobą Jezu pragniemy prosić o nowe i święte powołania do służby w Kościele. Boże nasz Ojcze, powołuj do swej służby młodych ludzi, aby namaszczeni Duchem Świętym przyczyniali się do zbawienia świata.

 

Pieśń : „Do szopy hej pasterze”   

 

Z Ewangelii według św. Jana:

 

„Moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam. One idą za mną, a ja im daję życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie zabierze ich spod mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy niż cokolwiek i nikt nie jest zdolny zabrać spod ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

 

Pieśń : „ Cicha noc…”

 

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

 

Pieśń na błogosławieństwo : „Pobłogosław Jezu drogi”

 

Błogosławieństwo

 

Pieśń: „Niechaj będzie pochwalony”

 

Pieśń na zakończenie: „Gdy śliczna panna” 

 

 

Przygotował: Ks. Mariusz